Geestelijke begeleiding in transitie. Een exploratief onderzoek naar good practices van het vak humanistisch geestelijke begeleiding in het werkveld van de zorg

  • van A. Gessel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het vak geestelijke begeleiding in het werkveld van de zorg. Door maatschappelijke veranderingen en de aard van het beroep is het vak intramuraal steeds meer onder druk komen te staan. Het vak ontwikkelt zich en er wordt gezocht naar mogelijkheden voor de ontwikkeling ervan in nieuwe werkvelden. In een kwalitatief empirische studie is onderzocht wat wordt gezien als good practices van het vak geestelijke begeleiding. Zes stakeholders en vier humanistisch geestelijk begeleiders zijn geïnterviewd. De onderzoeksvraag is: Wat zijn volgens stakeholders en humanistisch geestelijk begeleiders good practices van geestelijke begeleiding binnen het werkveld van de zorg, en wat is de waarde ervan voor de ontwikkeling van het vak? Er is een verkennend onderzoek verricht naar wat good practices zijn van het vak geestelijke begeleiding, welke criteria hiervoor worden gehanteerd en wat succesfactoren zijn om hiertoe te komen. Hierbij is zowel gekeken naar traditionele werkvelden (intramuraal in loondienst) als nieuwe werkvelden (extramuraal en vrijgevestigd werken) binnen de zorg.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Wojtkowiak (Supervisor) & G. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor)

Cite this

'