Geestelijke verzorging als emotionele vrijplaats
: Een conceptualisering van emotionele veiligheid aan de hand van de filosofie├źn van Carl Rogers, Irvin Yalom en Martin Buber

  • Steinar Boomsma

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Emotionele processen zijn indicatoren voor (dreigende) ontregeling van zingevingsprocessen. In de vakliteratuur van de geestelijke verzorging wordt er weinig aandacht besteed aan de rol van emoties in begeleidingsrelaties, ondanks dat de geestelijke verzorging als vrijplaatsfunctie juist een context is waarin gedachten en gevoelens zonder oordeel onderzocht kunnen worden. In dit onderzoek is aan de hand van een psychotherapeutisch en filosofisch equivalent van de vrijplaats, de therapeutische relatie en het tussenmenselijke/dialogisch leven, als geformuleerd door Carl Rogers & Irvin Yalom en Martin Buber respectievelijk, een conceptualisering gedaan van emotionele veiligheid in de vrijplaats van de geestelijke verzorging. Emotionele veiligheid wordt in dit onderzoek geconceputaliseerd als zijnde een grondhouding van congruentie, een volledige omarming en acceptatie van de eigen gevoelens en gedachten, in de persoon van de geestelijke verzorger. Vanuit deze grondhouding belichaamt de geestelijk verzorger een medemenselijkheid naar de ander om zichzelf ook zo authentiek en congruent mogelijk te kunnen uiten.
Date of Award14 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorLaurens ten Kate (Supervisor) & Joanna Wojtkowiak (Supervisor)

Keywords

  • geestelijke verzorging
  • emoties
  • vrijplaats
  • grondhouding
  • emotionele veiligheid

Cite this

'