Geestelijke verzorging als onderdeel van een integrale wellbeing approach ter bevordering van mentale gezondheid en veerkracht van studenten
: Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en inzichten van studieadviseurs over het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten aan Nederlandse universiteiten

  • Sophie van Dijk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan binnen de onderwijswereld naar studentenwelzijn. Er zijn allerlei factoren die hierin een belangrijke rol spelen, zoals verbondenheid en veerkracht. Een thema wat hierin in Nederlands onderzoek naar studentenwelzijn nog ontbreekt is zingeving. Hierdoor is het onduidelijk welke rol dit speelt in het welzijn van studenten en welke rol dit eventueel kan spelen in het vergroten van studentenwelzijn. Om een beeld te krijgen van wat er speelt onder studenten, zijn in dit onderzoek 10 studieadviseurs geïnterviewd over wat voor problematiek zij signaleren onder de studenten die zij spreken, in hoeverre ze zingevingsvragen signaleren en hoe zij denken dat deze vragen ondersteund kunnen worden. Hierbij is gebruik gemaakt van het zingevingsmodel van Derkx (Derkx, et al., 2020). In het onderzoek zijn zowel studieadviseurs van levensbeschouwelijke als niet-levensbeschouwelijke universiteiten meegenomen. In het algemeen wordt door dit onderzoek de problematiek onder studenten, zoals gerapporteerd door het RIVM, et al. (2021), bevestigd. Studieadviseurs signaleren zingevingsproblematiek, maar hebben geen eenduidig beeld van zingeving. Ook komen verschillen binnen de rol van studieadviseurs naar voren. Kijkend naar zingevingsondersteuning voor studenten, zien sommige studieadviseurs hierin een centrale rol binnen het ondersteuningspakket, terwijl anderen dit niet zo zien. Dit onderzoek biedt een eerste verkenning naar zingevingsvragen als onderdeel van studentenwelzijn. Vervolgonderzoek is nodig om scherp te krijgen in welke mate zingevingsproblematiek speelt onder studenten en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Daarnaast worden enkele implicaties voor de praktijk besproken.
Date of Award27 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorMarie-Christine J. L. Opdenakker (Supervisor) & Renske Kruizinga (Supervisor)

Keywords

  • studentenwelzijn
  • verbondenheid
  • veerkracht
  • zingeving
  • geestelijke verzorging

Cite this

'