Geestelijke verzorging buiten de deur: Presentie, kwartiermaken en extramuralisering

  • (Eric) de E. Rooij

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Geestelijke verzorging buiten de deur is een onderzoek naar de praktijk van extramurale geestelijke verzorging. Het onderzoek evalueert bestaande extramurale projecten in Nederland. Aan de hand van interviews met betrokkenen bij extramurale geestelijke verzorging wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en de moeilijkheden die je als geestelijk verzorger tegenkomt op het moment dat je niet meer uitsluitend intramuraal werkt. Bij de praktijkervaringen van extramuraal werkende geestelijk verzorgers betrek ik voorts de presentiebenadering van Andries Baart en het kwartiermaken van Doortje Kal. Ik weeg beide benaderingen en onderzoek op wat voor wijze zij van nut zijn of kunnen zijn voor de extramurale praktijk van de geestelijk verzorger, zowel waar het gaat om de organisatorische en strategische kant van het werk, als om de vakinhoudelijke kant. De extramurale geestelijk verzorger blijkt over andere competenties te moeten beschikken dan wanneer hij of zij uitsluitend intramuraal zou werken. Er wordt niet alleen organisatietalent van de geestelijk verzorger gevraagd, maar ook wordt er een beroep gedaan op zijn of haar didactische kwaliteiten. Het kunnen netwerken en het kunnen samenwerken met uiteenlopende partijen, van de lokale overheid tot en met andere zorgorganisaties, is een belangrijke voorwaarde voor het opzetten en onderhouden van een extramurale praktijk.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & M. A. Braakman (Supervisor)

Cite this

'