Geluk: lachen of lijden? : een literatuuronderzoek naar de (on)mogelijkheid van maakbaar geluk en zijn alternatieven

  • Hedwich Hoogcarspel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Tijdens een module op de UvH kwam het boek The Secret aan de orde. Tot mijn grote verbazing waren meerdere studenten ervan overtuigd dat de boodschap van dit boek de waarheid weergeeft: door positief te denken, krijg je alles wat je wilt. Als je gelukkig wilt zijn, hoef je alleen maar te geloven dat je gelukkig zult zijn en het universum zal je het geluk schenken. Bij mij riep dit allerlei vragen op zoals: als geluk inderdaad gewoon te creëren is, wat betekent dat dan voor ongeluk: heb je dat dan ook zelf gecreëerd? En wat betekent dat voor het raadswerk: moet je een ongelukkige cliënten aanspreken op hun negatieve gedachten? Naar aanleiding van deze vragen ben ik gaan onderzoeken in hoeverre geluk maakbaar is. Daarvoor heb ik gekeken naar stromingen die zeggen dat geluk maakbaar is (o.a. The Secret en De maakbaarheid van het geluk) en hoe dat geluk dan te maken is. Vervolgens heb ik deze vergeleken met stromingen die de maakbaarheid van het geluk nuanceren, stromingen die meer nadruk leggen op de spirituele kant van geluk en zich bezighouden met zaken als overgave, mededogen en omgaan met lijden (zoals o.a. in De herberg van het hart, Filosofie van de levenskunst en in De kunst van het geluk). Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen maakbaar en onmaakbaar geluk. Dat komt doordat er veelal sprake is van een overlap tussen beide soorten concepten. Bovendien streven ze beide naar geluk maar inhoudelijk bedoelen ze met dat geluk iets totaal verschillends: maakbaar geluk streeft namelijk naar wat ik (in de lijn van Wilhelm Schmid) het geluk van het goede gevoel noem terwijl de alternatieve concepten meer zin nastreven. Vervolgens heb ik gekeken naar waar het humanisme staat als het gaat om maakbaar geluk en wat mijn inzichten over maakbaar geluk kunnen betekenen voor de humanistisch geestelijke verzorging.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorL. ten Kate (Supervisor) & P. H. J. M. Derkx (Supervisor)

Cite this

'