Geluksbeleving en geestelijke begeleiding: een onderzoek naar de mogelijkheden van de positieve psychologie

  • (Manja) M.S. Eijzenbach

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De belofte van geluk viert vandaag de hoogtij. Boekwinkels liggen vol met boeken en tijdschriften waar de belofte van af straalt dat de manier om gelukkig te worden in dat boek/tijdschrift te vinden is en daarmee toegankelijk is voor iedereen die het koopt. Gelukkig zijn lijkt de nieuwe norm. Bij mij rees de vraag of het niet een beetje onzinnig was om gericht te zijn op trage vragen terwijl het geluk blijkbaar grijpbaar en dichtbij ons is. Er is discrepantie tussen geluk en zingeving. In mijn werk als geestelijk verzorger voelt het altijd een stuk aangenamer om de mensen gelukkig te zien. Lachend afscheid nemen is veel prettiger dan iemand in zijn onmacht achterlaten. Toch is het niet altijd wenselijk om te streven naar een prettig gevoel. Onaangename gesprekken kunnen juist zingevend zijn. In mijn scriptie zoek ik naar de verhouding tussen geluk en zingeving. Ik denk dat de gerichtheid van een goede geestelijk verzorger een juiste verhouding dient te hebben van diepgang en luchtigheid. De taak van een geestelijk verzorger is het aanbrengen van diepgang. Het aanbieden van luchtigheid kan de mogelijkheid tot diepgang vergroten. Mijn scriptie, met de titel: Geluksbeleving en geestelijke begeleiding: Een onderzoek naar de mogelijkheden van de positieve psychologie, bestaat uit een verkenning van de recente stroming ‘positieve psychologie’ die erop gericht is om geluk te bevorderen. Daarbij komen vooral Seligman en Csikszentmihalyi aan bod. Seligman is een cognitief psycholoog die vooral bekend is van zijn onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid en later van aangeleerd optimisme. Csikszentmihalyi is bekend van zijn theorie over creativiteit waarmee hij het begrip ‘flow’ heeft geïntroduceerd. Daarnaast kijk in naar de bruikbaarheid van de inzichten uit de stroming voor de geestelijke begeleidingen en kom ik tot een kritische evaluatie van de stroming.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & A. Smaling (Supervisor)

Cite this

'