Genieten, een literatuuronderzoek naar het verband tussen

  • ten Renée Beitel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie heb ik me gericht op twee onderzoeksvragen. De eerste onderzoeksvraag gaat over het verband, in de literatuur, tussen de ervaring van genieten en het zinvolle leven. In het eerste hoofdstuk de ervaring van genieten langs een fysieke benadering, een psychologische benadering en een filosofische benadering verkend. Hierbij zijn onder andere de bio-energetica, de positieve psychologie en het hedonisme aan bod gekomen. In het tweede hoofdstuk heb ik me gericht op het zinvolle leven vanuit de existentiële benadering en een conceptuele verkenning van zingeving van Alma en Smaling. Het tweede deel van het tweede hoofdstuk staat in het teken van het verband tussen genieten en het zinvolle leven. Hieruit blijkt dat genieten op verschillende manieren kan bijdragen aan de beleving van zin in het leven. De tweede onderzoeksvraag en het derde hoofdstuk gaan over de manier waarop genieten ingezet zou kunnen worden bij de humanistische geestelijke begeleiding. Hiertoe heb ik me gericht op de humanistische geestelijke begeleiding en de houding van het humanisme ten opzichte van genieten. Daarna heb ik bekeken welke mogelijkheden er zijn om genieten te bevorderen, te versterken of te verlengen en hoe dit kan passen binnen de humanistische geestelijke begeleiding.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'