“GESPREKKEN DIE ER TOE DOEN!”, Een studiegroep als werkvorm van geestelijke verzorging

  • Wessel Jenner-Klarenbeek

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

'Gesprekken die er toe doen!' De titel van deze scriptie verwijst naar een uitspraak van een deelnemer van de studiegroep voor hogeropgeleide ouderen bij Respect Zorggroep Scheveningen. Deze studiegroep wordt geleid door geestelijk verzorgers. Voor deze geestelijk verzorgers is de groep een nieuwe vorm van werken. Enerzijds omdat men zich richt op een groep cliënten die buiten de oorspronkelijke doelgroep van geestelijk verzorgers in de verpleeghuiszorg valt (het gaat om zelfstandig wonende ouderen in plaats van bewoners van het verpleeghuis). Anderzijds omdat men kiest voor de vorm van een studiegroep in plaats van een reguliere gespreksgroep. De schrijver van deze scriptie is als begeleider betrokken bij dit project. In deze scriptie wordt daarom via een formatief evaluatie- onderzoek onderzocht wat de rol en de eigenheid van geestelijke verzorging is bij het begeleiden van 'de studiegroep'. Het eerste deel van de scriptie bestaat uit een uitgebreide projectbeschrijving en een vergelijking met andere projecten. Uiteindelijk leidt deze beschrijving tot een tweetal vragen. Ten eerste een vraag naar de betekenis van verschillende perspectieven op oud worden bij de begeleiding van de studiegroep. Ten tweede een vraag naar de aard van geestelijke verzorging bij de groep. Via een literatuuronderzoek naar verschillende perspectieven op oud worden, wordt een antwoord gezocht op de eerste vraag. De conclusie hiervan is dat bij de studiegroep een inclusieve benadering van oud worden en het competentiemodel van oud worden te herkennen zijn. Op de tweede vraag wordt een antwoord gezocht via een literatuuronderzoek naar de aard en eigenheid van geestelijke verzorging. Hierin komt naar voren dat de huidige beschrijvingen van geestelijke verzorging vooral lijken te gaan over individuele zinbeleving. Voor de studiegroep zoekt men echter naar gemeenschap als bron van zin. Uiteindelijk kiest men voor de definitie van geestelijke verzorging van Jan Hein Mooren. Hij maakt een onderscheid tussen het 'perspectief' en het 'domein' van geestelijke verzorging waarin gemeenschap als bron van zin is opgenomen. De bevindingen uit de projectbeschrijving en de twee literatuuronderzoeken worden samengebracht in een hoofdstuk over geestelijke verzorging bij de studiegroep. In dit hoofdstuk komt men tot een (voor de schrijver in ieder geval) opmerkelijke conclusie, namelijk dat de studiegroep op te vatten is als een vorm van geestelijke vorming of geestelijk vormingswerk. Deze vorm van geestelijke verzorging was vooral in de jaren zeventig en tachtig populair, maar krijgt in de huidige tijd minder aandacht. In deze scriptie stelt men dat de studiegroep op te vatten is als een hernieuwde vorm van geestelijk vorming. In het laatste deel van de scriptie wordt een verantwoording gegeven van de gevolgde onderzoekmethode en worden enkele aanbevelingen gedaan over de verdere toepassing van geestelijk vormingswerk en over het inruimen van een grotere plaats voor geestelijk vormingswerk binnen de UvH mastervariant Geestelijke Begeleiding.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & C. W. Anbeek (Supervisor)

Cite this

'