Gevangen spontaniteit gaat ondergronds. Een afstudeeronderzoek naar de communicatie- en interactiepatronen in de ketensimulator bij gemeenten.

  • Marco Dols

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Gevangen spontaniteit gaat ondergronds is een afstudeeronderzoek naar de communicatie- en interactiepatronen in de ketensimulator bij gemeenten. In de ketensimulator spelen betrokkenen van Nederlandse gemeenten een spel waarbij de dienstverlening op een digitale wijze wordt georganiseerd. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de wijze waarop gemeentelijke organisaties veranderen door digitaal werken en hoe samenwerking daarbij georganiseerd wordt. De scriptie is een pleidooi voor communicatieve en interactieve dwarsverbanden in organisaties. Veranderingen in een organisatie impliceren voor alle betrokkenen een leertraject. Zowel het management als de medewerkers zullen alleen door te leren, weten hoe de organisatieverandering in de praktijk verankerd kan worden. Dit betekent dat er aandacht nodig is voor de lokale context(en), bijvoorbeeld van een afdeling of van een aantal betrokkenen die samenwerken. In mijn scriptie komt dit neer op luisteren naar elkaars verhalen en hiervan te leren. Wanneer betrokkenen betekenis geven aan de verandering in hun organisatie en deze met elkaar delen, kan dit ertoe bijdragen om de eigen betekenissen reflectief te maken.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor) & W. M. M. H. Veugelers (Supervisor)

Cite this

'