Gezonde ideeën
: Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van begeleiders in de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het (moeten) bevorderen van de gezondheid van hun cliënten.

  • Marije Bunskoek

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Gezonde ideeën
Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van begeleiders in de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het (moeten) bevorderen van de gezondheid van hun cliënten


In de gehandicaptenzorg blijkt het lastig om gezonde leefstijlinterventies blijvend toe te passen. Het is algemeen bekend dat het onderhouden van een gezonde leefstijl positieve effecten heeft op de gezondheid. Dit onderzoek richt zich op de geleefde ervaring van begeleiders rondom de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van gezondheid bij cliënten.
In de eerste plaats is gezocht naar de betekenis van het begrip ‘gezondheid’. Vanuit een medisch, filosofisch en zorgethisch perspectief enerzijds, en vanuit het perspectief van de begeleider anderzijds. Daarnaast is gezocht naar de betekenis van het begrip ‘verantwoordelijkheid’ binnen de zorgethische literatuur. Via interviews met begeleiders is de geleefde ervaring van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten beschreven.
Uit de resultaten blijkt dat begeleiders zich zeer verantwoordelijk voelen voor het bevorderen van de gezondheid van hun cliënten. Hun idee over gezondheid verschilt echter van het idee van gezondheid zoals dit algemeen beschreven wordt. Doordat aan de ene kant de begeleider ambigue tegenover deze kijk op gezondheid staat, en aan de andere kant een ruim takenpakket heeft, komt de begeleider weinig aan het bevorderen van gezondheid toe. Hierdoor ervaart de begeleider een gevoel van druk, opgelegde zelfopoffering, wisselende gevoelens van waardering en minder werkplezier en commitment.
Goede zorg leveren betreft de zorgverlening aan de cliënten, maar óók zorgzaam zijn naar de begeleiders. Dit onderzoek laat zien dat hier ruimte voor verbetering is.
Date of Award29 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorAlistair R. Niemeijer (Supervisor) & Carlo J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'