Global Citizenship Education in het Nederlandse voortgezet onderwijs
: Kwalitatief onderzoek naar de denkbeelden van docenten

  • Leonie Visser

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Globalisering levert talloze nieuwe vraagstukken op, waar wereldburgerschapsvorming in het onderwijs een antwoord op moet bieden. De uiteenlopende onderwijspraktijken worden bestempeld als Global Citizenship Education (GCE) en worden steeds vaker onderdeel van het curriculum. Docenten worden veelal ten onrechte gezien als degenen die GCE enkel implementeren, terwijl zij afwegingen maken tussen uiteenlopende belangen en doelstellingen. Deze kwalitatieve studie heeft als doel inzicht te bieden in de denkbeelden van docenten in het Nederlandse voortgezet onderwijs over GCE. Aan de hand van negen kwalitatieve interviews zijn de denkbeelden van docenten in drie fasen geanalyseerd. Uit de eerste analyse bleek dat sociale vaardigheden, attitude en maatschappelijke vaardigheden de belangrijkste thema’s voor docenten in GCE zijn. Een analyse aan de hand van de typologie van Veugelers (2011), wees uit dat docenten voornamelijk moral global citizenship bevorderen, waarin de local component een centrale plek inneemt. Ten slotte presenteert de studie een raamwerk dat de verschillende elementen in de denkbeelden van docenten inzichtelijk maakt. Uit het raamwerk blijkt dat docenten in GCE een afweging maken tussen de populatie, richtlijnen, de context en de eigen visie.

Date of Award23 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorIsolde de Groot (Supervisor) & Marie-Christine J. L. Opdenakker (Supervisor)

Cite this

'