Goede verpleeghuiszorg van binnenuit
: Een kwalitatief onderzoek naar de visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg, leidende waarden in de praktijk en in hoeverre deze humanistisch van aard zijn

  • Eva Manhave

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Om in kaart te brengen wat goede verpleeghuiszorg inhoudt worden voornamelijk kwaliteitsmetingen gebruikt die gericht zijn op klinische resultaten die objectief meetbaar zijn (Spilsbury, Hewitt, Stirk & Bowman, 2011). De nadruk binnen de gezondheidszorg ligt op objectieve en meetbare resultaten van buitenaf. Dit kan resulteren in een schaarste aan kennis over de betekenis van goede zorg vanuit het perspectief van cliƫnten en zorgverleners. Waardoor wezenlijke kennis over wat goede zorg inhoudt verloren kan gaan (Moor, 2008). Ook zou de nadruk op objectief meetbare resultaten kunnen leiden tot inhumane zorg (van Heijst, 2005).
Inzicht in de waardeoordelen van verzorgenden draagt bij aan het genereren van meer wetenschappelijke kennis over goede verpleeghuiszorg. Deze kennis zou een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Hiervoor is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg, de waarden die voor hen leidend zijn in de praktijk en in hoeverre deze waarden humanistisch van aard zijn. De volgende hoofdvraag is hiervoor leidend geweest: Wat is de visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg en welke waarden zijn hiervoor leidend en in hoeverre zijn deze waarden humanistisch van aard?
Dit onderzoek betreft een casestudy, waarbij 10 verzorgenden werkzaam bij Stichting Humanitas Rotterdam zijn bevraagd door middel van semigestructureerde diepte-interviews.
De visie van verzorgenden op goede verpleeghuiszorg is sterk zorg ethisch van aard. Toch hechten zij voor het garanderen van goede zorg wel waarde aan kwalitatieve richtlijnen. Afstemming, menswaardige verzorging en liefdevolle zorg zijn zorg ethische elementen die leiden tot goede verpleeghuiszorg. Deze elementen hebben betrekking op de uitvoering van de zorg en het onderhouden van de zorgrelatie. De leidende waarden van de verzorgenden zijn: menswaardigheid, eigen regie, respect, liefde, betrokkenheid, verbondenheid, vertrouwen, aandacht, verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid, reflectie), moed en creativiteit. De leidende waarden van de verzorgenden zijn humanistisch van aard gebleken. Echter zijn er ook essentiƫle humanistische uitgangspunten niet teruggevonden in de leidende waarden van verzorgenden.
Date of Award4 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorWike Seekles (Supervisor), Marie-Christine J. L. Opdenakker (Supervisor) & Laurens ten Kate (Supervisor)

Cite this

'