Hart voor de zorg en zorg voor het hart

  • C. Molenaar

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Geestelijk verzorgers in de zorginstellingen worden geconfronteerd met bezuinigingen en zien dat zij zich tevens op de Eerste Lijn moeten oriƫnteren. Huisartsen zijn dan een belangrijke partij. In dit onderzoek is uitgebreid literatuuronderzoek verricht en middels kwalitatieve methoden onderzocht welke samenwerkingsmogelijkheden huisartsen en/of praktijkondersteuners GGZ en geestelijk verzorgers zien en welke factoren van invloed zijn op het al dan niet tot stand komen van die samenwerking. Er liggen verschillende mogelijkheden voor samenwerking, maar daartoe is het eerst nodig dat geestelijk verzorgers en huisartsen en/of POH-GGZ elkaar leren kennen. Dit onderzoek schetst verschillende uitdagingen en biedt mogelijke oplossingen die de praktijk verder kunnen helpen.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & S. Oomens (Supervisor)

Cite this

'