Het gevecht. Ontwerp van een onderzoek naar de vraag hoe ouders een vechtscheiding ervaren en wat dit betekent voor goede zorg voor scheidende ouders vanuit zorgethisch perspectief.

  • van der Doret Sloot

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'