‘het gevoel van pauze, zonder dat je weet wanneer die voorbij is’
: Convergent Mixed-Methods onderzoek naar psychologische basisbehoeften en motivatie van studenten tijdens social distancing.

  • Laura Hendrick

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Onderzoek heeft aangetoond dat social distancing negatieve effecten heeft op de psychologische basisbehoeften (PBB) en de motivatie van mensen. De wereld is sinds eind 2019 in de ban van een virus: COVID-19. Om COVID-19 te bedwingen zijn er in Nederland sinds maart 2020 vele maatregelen genomen, die grote gevolgen hadden (en hebben) voor vele onderdelen binnen de samenleving. Eén daarvan was de langdurige fysieke sluiting van hoger onderwijsinstellingen waarbij colleges nog enkel online plaatsvonden. De vraag die in dit onderzoek centraal stond was: in hoeverre heeft deze fysieke sluiting van de universiteit invloed gehad op psychologische basisbehoeften en motivatie om te studeren? Het onderzoek is uitgevoerd onder de studenten van de UvH. Zij hebben een online vragenlijst ingevuld waarmee zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is verzameld. Uiteindelijk hebben er 228 studenten deelgenomen. Op basis van de resultaten bleek dat de motivatiekwaliteit lijdt onder het wegvallen van een gezamenlijke fysieke ruimte en dat er sprake was van toegenomen onduidelijkheid voor de meeste studenten, terwijl voor sommige studenten het wegvallen van sociale verplichtingen door overmacht juist een blessing in disguise is geweest. Dat de gevolgen voor studenten niet zo rechtlijnig of louter negatief waren, blijkt vooral uit de kwalitatieve resultaten. Ook bleek dat er meer onderzoek nodig is naar de complexiteit van begrippen als `eenzaamheid´ en ´verbondenheid´, daar de resultaten uiteenliepen bij deze concepten. Daarnaast wijzen de resultaten op het nut van een vervolgonderzoek naar hoe studenten zich een half jaar na de data-verzameling voelen, aangezien psychologische effecten niet altijd direct zichtbaar zijn. Bovenal is uit dit onderzoek gebleken hoe belangrijk het is dat de faculteit spoedige en uitgebreide interactie heeft met de studenten in een dergelijke crisis.
Date of Award12 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorMarie-Christine J. L. Opdenakker (Supervisor) & Abdelilah Ljamai (Supervisor)

Cite this

'