Het grote zwarte piet debat. Een discoursanalyse vanuit zorgethisch perspectief

  • Linda Aartsen

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit onderzoek is gericht op het maatschappelijke Zwarte Piet debat, waarbij eveneens aandacht is voor het verklaren en begrijpen van het fenomeen racisme in Nederland. Middels kritisch discoursanalyse is het debat kwalitatief onderzocht. Op basis van de bevindingen lijken er drie discoursen te traceren, te weten ideologie, strijd en identiteit. De discoursen zijn verweven met- en interageren op elkaar. Binnen de discussie is een binaire indeling zichtbaar tussen ‘voor’- en ‘tegenstanders’ van Zwarte Piet. Deze indeling lijkt ongelijkheid te impliceren. Het reflecteren aan de hand van een zorgethisch perspectief toont bovenal een gebrek aan het erkennen en nemen van verantwoordelijkheid voor behoeften van anderen binnen de discussie. Dit maakt dat voornamelijk gekleurde mensen in afhankelijke en kwetsbare posities verkeren. Racisme blijft voortduren zowel binnen het debat als in de Nederlandse maatschappij, omdat een wezenlijk verschil als huidskleur veelal niet wordt erkend, alsmede de bijbehorende privileges of het gebrek hieraan. Het onderzoek laat zien dat het zorgethische concept vertrouwen een belangrijke rol kan spelen binnen het debat, daar vertrouwen mensen nader tot elkaar brengt en de aanwezige polarisatie in de discussie kan terugdringen. Door het erkennen van diversiteit en het aangaan van de dialoog is het mogelijk dat er sprake is van meer rechtvaardigheid binnen de Zwarte Piet discussie en daarvandaan in de Nederlandse samenleving.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & P. Dronkers (Supervisor)

Cite this

'