Het 'ik' is niet los verkrijgbaar. Inzichten uit de systemische benadering van Bert Hellinger als een aanvulling op humanistische geestelijke begeleiding

  • van Netty Haarlem

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal op welke wijze de systemische benadering van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger een brugfunctie kan vervullen tussen de methodiekbenadering en grondhoudingbenadering van humanistisch geestelijke begeleiding (HGB). Deze brugfunctie krijgt vorm in een verbinding van beide benaderingen van het HGB en daarnaast in de uitwerking van relationaliteit en verbondenheid vanuit een systemisch perspectief, wat tot nu toe in het HGB nog niet aanwezig was. Hellinger is bekend van de door hem ontwikkelde methode familieopstellingen. Om de vertaalslag naar het HGB te maken, wordt Hellingers werk hierbij (op kritische wijze) ondersteund door de contextuele therapie van Iván Böszörmenyi-Nagy. De methodiekbenadering – vertegenwoordigd door Jan Hein Mooren – en de grondhouding- benadering – gerepresenteerd door Ton Jorna en Elly Hoogeveen – zijn als visies op het humanistisch raadswerk veelal tegenover elkaar blijven staan. In deze scriptie wordt een poging gedaan beide benaderingen met elkaar te verbinden. In dit onderzoek wordt de methodiek van existentiële communicatie (Mooren 2010) gecombineerd met de aandacht voor de grondhouding en de openheid in het contact, zoals kernmerkend voor het werk van Jorna en Hoogeveen. Vanuit de systemische benadering wordt daarnaast zichtbaar dat de bestaande benaderingen van HGB, ondanks hun aandacht voor verbondenheid, individueel georiënteerd zijn. Vanuit de systemische en contextuele benadering wordt daarom een relationele dimensie toegevoegd aan het HGB, die inzicht geeft in relaties met belangrijke anderen en handvatten biedt om hierin te begeleiden. Vanuit dit perspectief kunnen relationele hulpbronnen worden aangesproken, kan gewerkt worden aan evenwicht en vertrouwen in relaties (ook wanneer anderen die het betreft niet aanwezig zijn), kan recht gedaan worden aan verschillende perspectieven en kan gewerkt worden met dader- en slachtofferschap.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'