Het Kapitaal van de Kikkerkoning
: Een sociaalkritisch onderzoek naar twee eeuwen De Kikkerkoning

  • Reinder Bouwhuis

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de effecten van de cultuurindustrie in de adaptatie van het Grimm sprookje De Kikkerkoning naar de Disneyfilm The Princess and the Frog. Ik sta stil bij: (1) de rol die het begrip cultuurindustrie bij Adorno speelt; (2) hoe het begrip van de cultuurindustrie na hem is opgepakt en gerecipieerd; (3) een sociaalkritische lezing van het Grimm sprookje; (4) de receptie van de Disneyfilm; (5) en een sociaalkritische lezing van de Disneyfilm.
De resultaten laten zien dat de producten van de cultuurindustrie drie kenmerken bezitten. Daarnaast heeft de cultuurindustrie de neiging om op verschillende niveaus grenzen te laten vervagen en wordt het begrip hierdoor steeds complexer.
Zoals verwacht zijn de effecten van de cultuurindustrie terug te zien in de adaptatie van Disney. Het originele Grimm sprookje blijkt een emancipatorisch vrouwenverhaal te zijn, wat stil staat bij wat het betekent om een relatie met het andere geslacht aan te gaan. De Disneyfilm nivelleert scherpe tegenstellingen en laat op verschillende niveaus grenzen vervagen. Zo worden romantische liefde en werkethos voortdurend met elkaar in verband gebracht alsof ze inwisselbaar zijn. De Disneyfilm wil toegankelijk zijn voor een breed publiek maar faalt daardoor ongelijke verhoudingen en de schaduwkant van ons economisch systeem aan te kaarten.
Date of Award27 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorMartien Schreurs (Supervisor) & Fernando Suárez Müller (Supervisor)

Cite this

'