Het oneindige verhaal van het vreemde: of: hoe het lezen van literaire romans bij kan dragen aan het empathisch vermogen van humanistisch geestelijk begeleiders

  • (Marjan) J.J. Rijnbout-van Rijswoud

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze afstudeerscriptie ga ik op zoek naar de wijze waarop literaire romans het leven van een ander mens verbeelden en zodoende ons empathisch vermogen aan kunnen spreken. Een belangrijk gegeven van een literaire roman is dat hij het bestaan van de mens onderzoekt en ons een andere werkelijkheid toont dan die we gewend zijn. Hij spreekt onze verbeeldingskracht hierdoor aan en geeft ons inzicht in het leven van andere mensen, maar laat ons tegelijkertijd zien dat er een grens aan ons begrip van de ander zit. De ander is altijd meer dan wij kunnen omvatten en is daardoor onbegrijpelijk en ongrijpbaar voor ons. Juist een literaire roman kan ons die dualistische houding van het willen begrijpen van de ander tonen, doordat hij ook stukken verborgen houdt uit het leven van de ander, ons een gevoel van vervreemding geeft en hij nog lang nadat wij hem uit hebben gelezen, in onze gedachten rond blijft spoken. Juist omdat literatuur een inkijk biedt in het menselijk bestaan en het verhaal vertelt van een mens die op zoek gaat naar de eigen zin en weg in het leven, kan het lezen van een roman behulpzaam zijn voor een humanistisch geestelijk begeleider. Haar empathisch begrip van anderen kan hierdoor gestimuleerd worden. In die zin kunnen literaire romans wellicht als inspiratiebron dienen voor humanistisch geestelijke begeleiders waar de bijbel die functie heeft voor de christelijke geestelijke begeleiders.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'