Het onzegbare in beeld. Een onderzoek naar het gebruik van het medium beeldende vormgeving in humanistische geestelijke begeleiding.

  • Eefje Peters

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze masterscriptie is een verkennend onderzoek naar de bijdrage van het gebruik van het medium beeldende vormgeving in geestelijke begeleiding als alternatieve expressievorm naast taal. Geestelijke begeleiding is gericht op het gesprek, maar niet iedere cliënt kan zich goed uitdrukken in woordtaal door omstandigheden. Vanuit deze gedachte is het werken met het medium ontstaan dat ontleend is uit beeldende therapie. Het houdt het werken met beeldende middelen op creërende wijze in zoals tekenen, fotograferen, boetseren etc. Het onderzoek bestaat uit een literatuur en een empirisch deel. In het literatuurdeel wordt gekeken naar het medium in beeldende therapie om kennis te verkrijgen over het medium en expressie. In beeldende therapie wordt uitgegaan van de werking expressie van het medium. Binnen geestelijke begeleiding is minimaal gepubliceerd over het gebruik van het medium, daarom is hierover middels interviews met geestelijk begeleiders data verzameld. Beeldende therapie en geestelijke begeleiding worden met elkaar vergeleken om conflicten tussen beide disciplines te voorkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat het medium beeldende vormgeving veel kan bijdragen in geestelijke begeleiding. (Diepte geven, katalysator, beklijft beter, opening tot spreken, identiteitsversterkend, gevoel van controle, plezier, analogie, ordening, intuïtief, stress en angst verminderend) Het kan daarbij een passend medium binnen (humanistische) begeleiding zijn. Het medium is een mogelijkheid tot alternatieve expressievorm gebleken. Tevens kan er middels het medium gecommuniceerd worden naar de buiten- en de binnenwereld van een cliënt.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor), Marja Ernst (Supervisor), J. Wojtkowiak (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'