Het perspectief van de zorgverlener

  • Adrie Kanis

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Achtergrond en doel van dit onderzoek De kwaliteit van de ouderenzorg staat in de Nederlandse samenleving ter discussie. De zorg sluit te weinig aan bij de behoefte van de zorgontvanger. Het perspectief van de zorgontvangers op de verkregen zorg is al meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. Het perspectief van de zorgverleners en hun pre-reflectieve ervaringen in het afstemmen met de zorgontvanger is nog onderbelicht. Doel Door dit onderzoek neemt het begrip toe over hoe zorgverleners het afstemmen met zorgontvangers ervaren. De verkregen inzichten kunnen gebruikt worden om de zorg beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de zorgontvanger, waardoor de kwaliteit van zorg kan verbeteren. Tevens neemt door dit onderzoek de kennis toe over de wijze waarop pre-reflectieve ervaringen wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. Methode Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een fenomenologische hermeneutische benadering. De methode “reflexive bodily empathy” beschreven door Finlay, is in combinatie met de methode shadowing gebruikt als onderzoeksmethode. Voor deelname aan dit onderzoek zijn vier professionele zorgverleners geselecteerd die werkzaam zijn in de intramurale ouderenzorg. Bevindingen In de ervaringen van de zorgverleners komen een aantal thema’s als onderdeel van de betekenisstructuur naar voren, te weten; ‘lichamelijk afstemmen’, ‘natuurlijk samenspel’, ‘afstemmen in meerstemmigheid’, ‘gehinderd door tijdsdruk’ en ‘onderdrukken van emoties’. De methode “reflexive bodily empathy” helpt om de belevingswereld van de respondent beter te begrijpen. De methode “reflexive bodily empathy” is goed bruikbaar om onbewust lichamelijke ervaringen, zoals afstemmen met een ander, wetenschappelijk te onderzoeken en is mogelijk ook bruikbaar in de zorgpraktijk. Conclusie Het gemeenschappelijke in de ervaringen van de zorgverleners is de door hen ervaren onmacht om zoiets gewoons, als afstemmen met een zorgontvanger, continu te kunnen doen. Voor het goed afstemmen is een wederzijds open staan voor elkaar nodig, hetgeen in de praktijk niet altijd lukt. Zorgverleners sluiten zich regelmatig te veel af voor gevoelens, om goed te kunnen afstemmen. Zorgverleners ervaren een tijdtekort om goed te kunnen afstemmen.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorE. J. van Wijngaarden (Supervisor) & B.S. Cusveller (Supervisor)

Cite this

'