Het problematische lichaam. Obesitas: de stigmatheorie en het werk van Willem Schinkel

  • van den Janneke Brand

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt onderzocht hoe het werk Denken in een tijd van sociale hypochondrie van theoretisch socioloog Willem Schinkel inzicht kan verschaffen in stigmatisering en uitsluiting van mensen met obesitas. Binnen de scriptie wordt het stigma op obesitas uitgebreid omschreven, daarnaast wordt het werk van Schinkel geschetst en vanuit dat werk een analyse gemaakt van stigmatisering van mensen met obesitas. Mensen met obesitas worden binnen onze cultuur gezien als lui, ongedisciplineerd, onsuccesvol, zwak, onaardig, ongelukkig, lelijk en onhandig. In de praktijk betekent dit dat een grote groep mensen in Nederland dagelijks te maken heeft met een stigma dat hen belemmert in onder andere het vinden van een passende baan. Schinkel beschrijft in zijn boek een theorie van in- en exclusie rondom de casus ‘integratie’, zijn boek gaat niet over stigmatisering, en ook niet over obesitas. Toch biedt zijn theorie een nieuw perspectief dat nieuwe inzichten oplevert over stigmatisering en uitsluiting van mensen met obesitas.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorL. ten Kate (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'