Het zoeken naar zin en het geven van zin aan indringende uitzendervaringen: Geestelijke begeleiding van raadslieden aan militairen

  • (Inge) I.E. Essers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Tijdens een uitzending kunnen militairen ingrijpende gebeurtenissen meemaken en indringende ervaringen opdoen. Ze kunnen daarover in gesprek gaan met een humanistisch geestelijk verzorger. In het empirisch gedeelte van mijn onderzoek heb ik vijf raadslieden bij de krijgsmacht en drie militairen geïnterviewd. In mijn scriptie komen deze individuele verhalen uitgebreid aan bod. Voor mijn onderzoek ben ik uitgegaan van drie onderzoeksvragen. Namelijk de vraag naar de wijze van begeleiden door raadslieden aan militairen bij het zoeken naar zingeving aan indringende uitzendervaringen. De vraag welke zin de militairen aan hun uitzendervaringen hebben kunnen geven. En daarbij de vraag naar de waardering van de ontvangen individuele begeleiding. In het theoretisch gedeelte heb ik me hoofdzakelijk gericht op zingeving. Waarbij ik zingeving aan de hand van literatuur in acht aspecten uiteen heb gezet en een analysekader heb geformuleerd op basis van de theorieën van Baumeister en Lowenthal. Vervolgens behandel ik de humanistisch geestelijke verzorging (in de krijgsmacht), waarbij ik gebruik heb gemaakt van ‘de methodiek’ van Hoogeveen. Verder ga ik in op indringende uitzendervaringen en de waardering van geestelijke begeleiding.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor), T. M. L. van den Ende (Supervisor) & A. Smaling (Supervisor)

Cite this

'