Hoe doe je dat nou, leven? Van overleven naar leven.

  • van Josephine Balen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Wat is voor een raadsman of –vrouw een adequate grondhouding? En welke kennis is nodig om de raadspraktijk op een goede manier uit te oefenen? Deze vragen kwamen bij mij op tijdens mijn stage. Ik ervoer in het raadswerk een wat ploeterende benadering van de werkelijkheid en merkte dat deze benadering een barrière vormt in het contact tussen cliënt en raadsvrouw. Beiden kunnen zich dan niet vrijelijk uiten (tonen). De raadsvrouw is meer met zichzelf bezig dan met de cliënt. Ze heeft met andere woorden een grondhouding van ‘overleven’ met als gevolg dat ze kennis vergaart ‘over’ de cliënt (de cliënt als object). Deze kennis, ook wel conceptuele kennis genoemd, voldoet niet; er vindt immers geen ontmoeting met de ander als Ander plaats (als subject). Bij een echte ontmoeting, staat de raadsvrouw open en onbevangen in het contact, zij staat in verbinding met haar binnenwereld, kan er eenvoudigweg ‘zijn’ voor de cliënt. Deze houding koppelen we aan een grondhouding van ‘leven’. Een grondhouding van ‘leven’ verbinden we met kennis die van binnenuit ontstaat, vanuit het ‘beluisteren van het innerlijk’ (perceptuele kennis). Bovenstaande leidde tot de volgende onderzoeksvraagstelling: Welke verbinding is er vanuit de praktijk van het raadswerk en literatuurbronnen te maken tussen begrippen als ‘leven’ en ‘overleven’ en de grondhouding van een (humanistisch) raadsvrouw als professional? En hoe kan een raadsvrouw tot een voor de beroepsuitoefening gewenste grondhouding van ‘leven’ komen? De conclusie van het onderzoek is dat het er voor de raadsvrouw niet om gaat een grondhouding van ‘overleven’ in te wisselen voor ‘leven’. Wel om tot andere verhoudingen te komen wanneer de nadruk teveel bij ‘overleven’ ligt. Het primaat méér te leggen bij ‘zijn’ en ‘gaan’ dan bij ‘hebben’ of ‘doen’. Inzicht in eigen patronen en het afkicken van verslaving aan deze patronen, kan tot het ontdekken van iets nieuws leiden: het leven toelaten.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorTon Jorna (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'