Hoe prostituanten intimiteit ervaren

  • Grietje Smit

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Tijdens een prostitutiebezoek betalen prostituanten voor een seksuele ervaring. De vraag hoe intimiteit speelt in het contact tussen prostituee en prostituant kent veel tegenstrijdige antwoorden vanuit de literatuur. In dit onderzoek wordt de opvatting van Baumeister en Bratslavsky (1999) over intimiteit bekeken aan de hand van elf diepte-interviews met prostituanten die vertellen over hun intimiteitsbeleving tijdens een prostitutiebezoek. In deze opvatting van intimiteit wordt er onderscheid gemaakt tussen drie dimensies van intimiteit: zich openstellen naar de ander, het voelen van verbondenheid en het tonen van wederzijdse affectie. Het doel van het onderzoek is om ontbrekende informatie in de wetenschappelijke literatuur aan te vullen, een vernieuwd beeld te geven op het prostitutiebeleid en tevens een bijdrage te leveren aan educatieve voorlichtingsprojecten. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat een prostitutiebezoek om meer gaat dan om enkel en alleen een seksuele ervaring. Het verschilt per respondent of intimiteit belangrijk wordt gevonden, maar alle respondenten weten een bepaalde mate van intimiteit, zoals een gesprekje met de prostituee, te waarderen. Prostituanten zijn zich bewust van de economische transactie van het contact, maar ervaren zelfs verbondenheid wanneer ze weten dat het niet gemeend is. Zolang de prostituee op de juiste manier affectie toont, dus niet overdreven geacteerd gedrag, kan intimiteit ervaren worden. De nadruk ligt dan niet op de seks, maar op ‘bijzaken’ zoals een gesprekje, strelen en kusjes geven. Intimiteit is een relationeel begrip: naarmate het relationele aspect toeneemt, neemt de ervaring van intimiteit respectievelijk ook toe. In de discussie van het onderzoek wordt stilgestaan bij het relationele aspect van intimiteit en de rol die ‘echtheid’ speelt bij het ervaren van intimiteit. Ook wordt er gekeken naar hoe intimiteit en zingeving samenhangen.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Wojtkowiak (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'