Humanisme en populisme, tussen conflict en ontmoeting

  • van de Nina Goor

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De opkomst van het populisme betekende het afgelopen decennium welhaast een aardverschuiving in het eens zo rustige Nederlandse politieke landschap. De sterke populistische beweging, die vleugels kreeg onder leiding van politici als Pim Fortuyn en Geert Wilders, manifesteerde zich niet slechts in de Haagse politieke arena, maar juist ook daarbuiten: met zijn felle retoriek en kruistocht tegen de ‘politieke correctheid’ maakte het populisme in de hele samenleving de tongen los. Het populisme richt zijn pijlen in het bijzonder op waarden en thema’s die humanisten en humanistici nauw aan het hart gaan, zoals kwesties rond de multiculturele samenleving, diversiteit, tolerantie en (religieuze) verdraagzaamheid, maar ook andere humanistische waarden als vrijheid, gelijkheid, democratie en mensenrechten liggen sinds de opkomst van het populisme geregeld onder vuur. Dit vraagt om een reactie vanuit de Humanistiek als maatschappijbetrokken wetenschap, maar welke? Moeten humanistici de barricaden op en de strijd aangaan met het populisme, of is het beter om het populisme, hoe oneens we het soms ook zijn, de ‘andere wang’ toe te keren? Kunnen we de opkomst van het populisme begrijpen als maatschappelijk en zelfs existentieel verschijnsel, en er wellicht ook wat van leren? In mijn scriptie ga ik in op dergelijke vragen, en onderzoek ik de mogelijkheid om op een zinvolle manier om te gaan met de uitdagingen en dilemma’s waar de opkomst van het populisme de Humanistiek voor stelt.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorH. P. Kunneman (Supervisor) & Caroline Suransky (Supervisor)

Cite this

'