Humanistisch geestelijke verzorging bij ouderen die wensen te sterven

  • Eline Hoorweg

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Samenvatting scriptie Eline Hoorweg Humanistisch geestelijke verzorging bij ouderen die wensen te sterven In mijn onderzoek heb ik gekeken naar wat de problemen zijn omtrent de stervenswens en het euthanasieverzoek van oudere mensen in Nederland. Daarbij heb ik gekeken naar de huidige wetgeving, maar ook naar de wetsvoorstellen van verschillende partijen. Mijn insteek daarbij was, wat een Humanistisch geestelijk verzorger (HGVer) te bieden heeft en mogelijk in kan zetten bij de begeleiding van oudere mensen met een stervenswens. Hierbij heb ik ben ik uitgegaan van een casus uit mijn stage in een ziekenhuis, die ik vergeleken heb met literatuur en het wetsvoorstel van ‘Uit Vrije Wil’ om HGVers en andere hulpverleners, om te scholen tot stervenshulpverlener. Uit mijn scriptie blijkt dat eerst verder onderzoek nodig is naar wat een voltooid leven is. Tegelijkertijd blijkt dat de HGVer op verschillende manieren mensen met een stervenswens kan bijstaan, zonder direct over te hoeven gaan tot daadwerkelijke hulp bij het sterven.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'