Humaniteit door kunst

  • A. Kluen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt ingegaan op de betekenis van kunst en de verbeelding bij het bevorderen van humaniteit. Humaniteit wordt beschreven in termen van zingeving (het plaatsen van het leven in een groter verband) en humanisering (opgevat als het creëren van voorwaarden voor ervaringen van geborgenheid, transcendentie, articulatie en erkenning). Er wordt een ruime kunstdefinitie van John Dewey gehanteerd waarin de esthetische ervaring centraal staat. In deze ervaring wordt het vanzelfsprekende en bekende doorbroken, waardoor ruimte ontstaat voor een ander perspectief op de bestaande situatie. In deze ervaring staat de verbeelding centraal. In dit onderzoek wordt inzichtelijk dat zingeving, humanisering, kunst en de verbeelding nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Vanuit deze begrippen en hun onderlinge relatie wordt gekeken naar een Braziliaanse praktijk genaamd AfroReggae. Deze focust zich op kinderen die wonen in gewelddadige favelas in Rio de Janeiro. Door het organiseren van activiteiten tracht AfroReggae de afstand tussen kinderen en de drugshandel te vergroten. Voor dit onderzoek zijn een documentaire over en rapnummers van AfroReggae geanalyseerd, en is gebruik gemaakt van hun website en een tweetal boeken. De hieruit verkregen data is gebruikt om hun praktijk te beschrijven in termen van zingeving en humanisering en wordt de betekenis van kunst en de verbeelding besproken. Er wordt geconcludeerd dat de kunstzinnige activiteiten van AfroReggae de verbeeldingskracht prikkelen zodat aspecten van zingeving worden aangeraakt, en dat deze van betekenis zijn voor het creëren van voorwaarden van humanisering.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageDutch
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & A. C. Suransky (Supervisor)

Cite this

'