Humaniteit in beeld
: Een multimodale kritische discoursanalyse van nieuwsfoto’s bij artikelen over vluchtelingen, vanuit Peter Derkx’ humanistische perspectief

  • Hijl Adinda

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

(Nieuws)media hebben een belangrijke rol als medium tussen mensen en de foto’s die zij gebruiken hebben een belangrijke invloed op hoe wij fenomenen begrijpen. Vluchtelingen worden door media vaak op een negatieve manier gerepresenteerd en kunnen zo zelfs door hen gedehumaniseerd worden. In dit onderzoek is onderzocht hoe dit anders kan, aan de hand van de vraag hoe nieuwsmedia kunnen bijdragen aan het humaniseren van vluchtelingen. Om dit te doen is gebruik gemaakt van de conceptualisering van humanisme door Peter Derkx, bestaande uit vier beginselen. Deze vier beginselen zijn vertaald naar concepten die deze beginselen kunnen weergeven in beeld. Aan de hand van dit framework zijn 112 nieuwsfoto’s en de bijbehorende koppen multimodaal geanalyseerd. Allereerst de foto’s geanalyseerd aan de hand van kwantitatieve markers opgesteld aan de hand van de beginselen, voor een overzicht van de huidige beeldvorming over vluchtelingen door de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Vervolgens zijn deze verdiepend geanalyseerd aan de hand van een multimodale kritische discoursanalyse geïnspireerd door de methode van Machin & Mayr (2012).
Dit onderzoek toont aan dat voor het humaan verbeelden van vluchtelingen het belangrijk is voor nieuwsfoto’s om meerdere perspectieven te tonen, personen op de foto gelijkwaardig en autonoom weer te geven, en hen te representeren als unieke individuen. Bovendien toont dit onderzoek het belang van een directe connectie tussen de foto en de bijbehorende kop, om zo te voorkomen dat personen op de foto als symbool worden gebruikt, in plaats van als individu te worden weergegeven. In de discussie zijn nuanceringen van het framework besproken en aanknopingspunten voor reflectie uiteengezet. Vervolgonderzoek is nodig om het framework verder uit te werken en de inzichten zo uit te bouwen. Ook wordt aanbevolen om het perspectief van zowel vluchtelingen als fotografen, redacteuren en journalisten te onderzoeken met betrekking tot dit onderwerp.
Date of Award21 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorAdrienne D. de Ruiter (Supervisor) & Abdelilah Ljamai (Supervisor)

Cite this

'