‘Ik heb er niet voor gekozen’
: Een narratief onderzoek naar het betekenis geven aan uitzendingen door partners van veteranen

  • Jeannette van Brenk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De impact van uitzendingen op de partners van veteranen is een veelvuldig wetenschappelijk onderzocht onderwerp, echter onderzoek naar betekenisgeving is schaars. Dit explorerende onderzoek richt zich op hoe partners van veteranen betekenis geven aan de uitzendingen en de periode daarna, vanuit een persoonlijk, relationeel en contextueel perspectief. Er is met een narratieve lens gekeken naar hoe in verhalen zichtbaar wordt wat van betekenis is en op welke wijze verhalen van anderen van invloed zijn. Tevens is er vanuit een dialogisch en meerstemmig perspectief gekeken, waardoor verborgen of gemarginaliseerde verhalen in het zelf weer zichtbaar worden. Vanuit dit theoretisch kader is de verhouding tussen de politieke masternarratieven en de verhalen van de partners als thuisfront zichtbaar gemaakt.
Het belang van thuisfront wordt op politiek niveau en binnen Defensie vaak geschetst als ‘Zonder thuisfront, geen missie’. Het blijkt een kernachtige weergave te zijn van twee politieke masternarratieven: ‘een veerkrachtig thuisfront’ tijdens de missie en ‘het thuisfront als mantelzorger’ na de missie. Uit de 10 semigestructureerde interviews blijkt dat de partners zich hiermee in grote mate identificeren. Daarnaast zijn er via de veteraan militaire narratieven van invloed waarin een houding van ‘doorzetten’ en ‘emoties beperken’ centraal staat. De eigen behoeften, wensen en ervaringen van de partners zijn vaak tegengesteld hieraan, maar krijgen weinig ruimte om verteld te worden. Door de eigen stemmen te vatten in een tegennarratief kan meer ruimte ontstaan voor waardering voor zichzelf en vanuit de sociaal-maatschappelijke context.
Date of Award24 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorNicole L. Immler (Supervisor) & Gaby C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'