In De Tijd Treden. De betekenis van generativiteit voor ouderen en ouderdom in de Hollywood-speelfilms Gran Torino en Georgia Rule.

  • S. Brienne

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt generativiteit oftewel het bijdragen van ouderen aan de ontwikkeling van volgende generaties onderzocht als mogelijk counter-cultureel thema in de Hollywood-speelfilms Gran Torino (2008) en Georgia Rule (2007).
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorH. Laceulle (Supervisor) & N. L. Immler (Supervisor)

Cite this

'