Islamitische radicalisering en de rol van haat
: Sociaal-psychologisch literatuuronderzoek aan de hand van Moghaddam’s trappenhuismodel en Sternberg’s duplextheorie van haat

  • Laura Zwerver

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie onderzoek ik de rol van haat in het islamitisch radicaliseringsproces. Ik focus mij hierbij op het trappenhuismodel van Moghaddam, dit model wordt per verdieping uiteengezet, aangevuld met wetenschappelijke literatuur over radicalisering, radicale ideologieën, groepsdynamiek en identiteitsvorming. Uiteindelijk wordt het trappenhuismodel
aangevuld met de duplex-theorie van haat van Sternberg om een breder begrip te krijgen van radicalisering onder moslims en welke rol haat hierin speelt. Er is namelijk nog weinig onderzoek gedaan naar de rol van haat in het radicaliseringsproces van moslims. Middels een sociaal-psychologisch literatuuronderzoek probeert deze scriptie inzicht te bieden in de psychologische processen van islamitische radicalisering, met een focus op de verschillende soorten haat en de verhalen die deze soorten haat genereren. In het onderzoek wordt de Nederlandse context meegenomen, met thema’s als islamofobie, groepsdynamiek en salafisme. Ook wordt geëxploreerd wat haat betekent voor radicale moslims en welke rol de doctrine Al-Wala’ Wal Bara’ hierin speelt. Het blijkt dat ideologie veel houvast kan bieden aan mensen die onzeker zijn over, of zich bedreigd voelen in, hun persoonlijke en collectieve identiteit. Daarnaast wordt geconcludeerd dat haatpropaganda een prominente rol speelt in het radicaliseringsproces en dat emoties leiden tot verschillende soorten haat in het
islamitische radicalisering.
Date of Award21 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorAbdelilah Ljamai (Supervisor) & A. C. (Caroline) Suransky (Supervisor)

Cite this

'