Je bent dom en racistisch
: Een onderzoek naar de aanwezigheid van miskenning in de geleefde ervaring van voorstanders van zwarte piet

  • Marijke Boer

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Volgens sommige academici worden rechts-populistische mensen, zoals voorstanders van zwarte piet, miskend door mensen die zich links en progressief noemen. Terwijl laatstgenoemde groep druk bezig is om de miskenning waar voorstanders van zwarte piet zich schuldig aan (lijken te) maken te bestrijden, kijken zij namelijk ook met een kastijdende blik op hen neer. Gedacht wordt dat dit proces bijdraagt aan de manier waarop voorstanders van zwarte piet op het toneel verschijnen. Daarom dragen deze academici uit dat linkse mensen, zoals ikzelf, hun obstakels tot empathie (empathiemuur) moeten loslaten om zodoende te begrijpen wat mensen zoals voorstanders van zwarte piet ervaren. Gekozen is daarom om te onderzoeken welke vormen van miskenning in de geleefde ervaring van voorstanders aanwezig zijn. Dit is gedaan met behulp van Axel Honneth’s vormen van erkenning. Deze geleefde ervaring van voorstanders is vervolgens in gesprek gebracht met academische literatuur over de figuur van zwarte piet. Daarbij reflecteer ik zelf ook op mijn empathie muren, welke sterk aanwezig waren. Daaruit komt naar voren dat voorstanders van zwarte piet disrespect ervaren. Voorstanders wensen dat zij met hun ideeën over zwarte piet in relatie met de tegenstanders in hun redelijkheid erkend worden. Dit willen zij ook teruggeven aan de tegenstanders, waarbij zij niet op zoek zijn om de dominante positie in willen nemen. Voor voorstanders is dit nodig om weer een betekenisvol Sinterklaasfeest te willen vieren, ook dit is een vorm van respect welke zij wensen. Gesteld wordt dat de kennis uit de literatuur over de figuur van zwarte piet deze wens tot erkenning lijkt te belemmeren. Daarmee levert deze master-thesis kennis op waarmee de voorstander, althans in mijn beleving, in aanmerking komt tot humanisering.
Date of Award17 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorMarrit N. Woudwijk (Supervisor) & Gaby C. Jacobs (Supervisor)

Keywords

  • empathiemuur
  • voorstanders van zwarte piet
  • racisme
  • geleefde ervaring
  • miskenning

Cite this

'