Kandinsky. De relevantie van Wassily Kandinsky's 'Über dat Geistige in der Kunst' voor organisaties

  • van der Heleen Meulen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze masterscriptie is een onderzoek naar de relevantie van Wassily Kandinsky’s boek Über das Geistige in der Kunst (1911) voor hedendaagse organisaties. Het onderzoek verbindt kunst en denken van deze schilder en auteur aan de onderwerpen ‘hedendaagse spiritualiteit’ en ‘spiritualiteit in organisaties’. Kandinsky wordt beschouwd als grondlegger van de abstracte schilderkunst. Zijn uitganspunt is dat het leven dimensies heeft die niet met de ratio begrepen kunnen worden. Een belangrijk doel van Kandinsky’s publicatie en zijn kunst was voor hem bij mensen het vermogen te wekken die dimensies van de werkelijkheid te ervaren. Deze scriptie betoogt dat de abstracte schilderkunst van Kandinsky, in lijn met zijn denken over kunst, verbeeldt hoe diepe autonomie en werkelijke vrijheid niet alleen ondanks, maar vooral dankzij het ontbreken van herkenbare vormen en duidelijke kaders, kunnen worden ontwikkeld. Daarbij speelt de – door hem zo genoemde – ‘gevoelservaring’ een cruciale rol. Dit inzicht is van waarde voor hedendaagse organisaties. De auteur illustreert mede aan de hand van eigen gevoelservaringen hoe in het dagelijkse organisatieleven praktisch kan worden omgegaan met Kandinsky’s denken. Daarbij wordt verhelderd dat door de ‘gevoelservaring’ te erkennen en die ook toe te laten op het werk, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken beter kunnen worden beantwoord dan wanneer louter een rationele benadering wordt gekozen.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & Ton Jorna (Supervisor)

Cite this

'