Knooppunten en ontknopingen. Een andere oriëntatie op internet.

  • Samira Zafar

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De komst van het internet heeft het leven van alledag ingrijpend veranderd. Dankzij informatietechnologie zijn nieuwe vormen van werken, netwerken en organiseren mogelijk. De belofte van vooruitgang zorgt ervoor dat nagenoeg iedereen in Nederland nu ‘online’ is, van personen tot scholen, zorginstellingen en overheden toe. Sluipenderwijs is internet daarmee ook een dominante rol gaan spelen in de moderne maatschappij. Een ondubbelzinnige duiding ontbreekt echter. Het discours omtrent de invloed van internet op relaties en persoonlijke ontwikkeling kent een duidelijke demarcatie tussen voor- en tegenstanders. Dit debat is terug te brengen tot een voortwoekerende discussie over de verheffende of de destructieve werking van het internet, en kent zijn filosofische vaandeldragers in het panopticum van Michel Foucault en het rizoom zoals ontworpen door Gilles Deleuze en Felix Guattari. Deze scriptie poogt de lacunes in de analyses van beide kampen te onderzoeken, ten einde een filosofische lans te vinden waarmee het doorbreken van het debat mogelijk wordt. Aan de hand van het conceptuele apparaat van de avatar en X-realiteit, zoals geconstrueerd door Beth Coleman, zal er een nieuwe conceptuele ruimte geboden worden waardoor de discussie over ‘goed en kwaad’ omgebogen kan worden naar een meer vruchtbaar dialoog.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorR. H. C. Meij (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'