Komt allen tezamen, een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op humanistische wijze invulling te geven

  • van Celesta Berkel

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Komt allen tezamen In deze afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op humanistische wijze invulling te geven. Na het onderzoeken van de notitie over vieringen van Erwin Kamp en de in opdracht van defensie uitgebrachte nota getiteld “Vieringen en bezinningen Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht” lijkt het voor humanistici bij defensie onder bepaalde voorwaarden mogelijk te zijn om te participeren in kerstvieringen. Het blijft echter wat onduidelijk in hoeverre de samenwerking tussen GV’ers van verschillende denominaties bij defensie gewenst is. De GV’ers die ik heb geïnterviewd lijken te denken dat de eerder aangehaalde nota deze samenwerking verbiedt. Zelf zijn de GV’ers erg positief over de samenwerking op de werkvloer en de samenwerking rondom het vieren van kerst. De respondenten betreuren het dat de staf andere ideeën heeft over het gezamenlijk vieren van kerst en dat ze daardoor worden beperkt in de samenwerking. Men probeert naar mogelijkheden te zoeken om toch nog samen kerst te vieren en hoopt dat de richtlijnen rondom samenwerking met kerst in de toekomst weer wat minder streng zullen zijn. Volgens de respondenten en de sprekers in de radio-uitzendingen “Het woord van de week” kan kerst prima worden gevierd door humanisten en zijn er veel mogelijkheden om kerstvieringen op humanistische wijze in te vullen. Het is van belang dat men de behoefte van de militairen als leidraad neemt en dat men de viering zo breed mogelijk houdt: iedereen moet zich er welkom voelen. Hoewel er veel verschillende manieren worden genoemd waarop men het vieren van kerst kan invullen, lijkt men niet echt tot vaste vormen te komen. Wellicht is het raadzaam om de ideeën die er nu zijn rondom het vieren van kerst en het materiaal dat bij zo’n viering gebruikt kan worden te verzamelen en te bundelen. Op deze manier zou men een begin kunnen maken met een humanistische traditie die wellicht zou kunnen bijdragen aan het versterken van de positie van HGV’ers met betrekking tot het vieren van kerst.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & P. H. J. M. Derkx (Supervisor)

Cite this

'