Kraken gaat door! maar waarom ?

  • Fabian Sloot

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Hoewel de overheid in de afgelopen decennia steeds heeft gezocht naar manieren om het fenomeen kraken tegen te gaan blijven er in Nederland kraakpanden opduiken. Ook toen in 2010 kraken strafbaar werd gesteld en de politie in samenwerking met gemeenten een beleid ontwikkelde om alle kraakpanden te ontruimen bleven mensen kraken. De kreet die krakers daarbij gebruikten was 'Kraken gaat Door'! De vraag die in deze scriptie naar gesteld word is waarom mensen doorgaan met kraken, en dan vooral welke persoonlijke overtuigingen over het leven daar aan ten grondslag liggen. De scriptie onderzoekt de verhouding tussen zingeving en de inzet van mensen voor de Amsterdamse kraakbeweging. Aan de hand van Glaser & Strauss' methode van de Grounded Theory worden 44 interviews uit de jaren '80 en '90 en vijf interviews met krakers anno nu geanalyseerd. Daarbij komen verschillende aspecten van zingeving aan bod. Gekeken word naar de relatie tussen kraken en wereldbeeld, mensbeeld, ethiek/moraal, levensperspectief, en levensregels (allen afkomstig uit Jan Hein Mooren's laatste boek Verbeelding en Bestaansoriƫntatie) en met transcendentie en verbondenheid. Door steeds opnieuw op zoek te gaan naar de relatie tussen deze aspecten van zingeving en de inzet voor de kraakbeweging probeer ik in deze scriptie inzicht te geven in de levensbeschouwelijke overtuigingen van krakers en hoe deze in verband staan met hun activisme. Ik besteed daarbij aandacht aan de wederkerige relatie tussen zingeving en de inzet voor de kraakbeweging. Die inzet komt namelijk voor een groot deel voort uit al bestaande overtuigingen over wat een zinvol leven is, maar die zelfde overtuigingen worden vaak ook gevormd binnen de kraakbeweging. De scriptie richt zich dus in eerste instantie op de wisselwerking tussen zingeving en de kraakbeweging, maar geef daarbij ook inzicht in de relatie tussen persoonlijke zingeving en sociale bewegingen in het algemeen.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'