Kunstzinnig: Over het gebruik van kunst in geestelijke begeleiding

  • Brechtje Hallo - van Bekkum

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie heb ik onderzocht hoe kunst als bron van zingeving in geestelijke begeleiding kan worden ingezet. Geestelijke begeleiding is de professionele begeleiding op het gebied van zingeving. De geestelijk begeleider kan gebruik maken van kunst in tweegesprekken, bijvoorbeeld door kunst als hermeneutische competentie in te zetten; het teruggeven van iemands levensverhaal in kunst. Kunst kan in rituele vorm een plek krijgen in geestelijke begeleiding. Tenslotte kan kunst een rol spelen in presentieraadswerk. Kunst kan een stille aanwezigheid vertegenwoordigen en op die manier bijdragen aan zingeving. Kunst kan een manier zijn om een esthetische ervaring te hebben. De esthetische ervaring is onderdeel van een zingevingsproces waarbij iemand door een beeld geraakt wordt. Bij het zien of horen van kunst wordt er iets in iemand in beweging gezet waardoor er een appél wordt gedaan op de reflexieve vaardigheden van iemand. De houding die daarvoor nodig is, de esthetische houding, is middels kunst te leren. Voorwaarden voor het gebruik van kunst zijn er ook: de geestelijk verzorger moet zelf geïnspireerd kunnen worden door kunst. Daarnaast is het hebben van een kunstzinnige humuslaag, oftewel een eigen ‘beeldbank’ een pré. De eigen gerichtheid op kunst in verhalen, poëzie, beelden en schilderijen helpt om kunst als bron van zingeving in te zetten in geestelijke begeleiding.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & C. W. Anbeek (Supervisor)

Cite this

'