Lachen in het donker. Een onderzoek naar de betekenis van humor binnen geestelijke verzorging in de zorg

  • van der Josine Schot

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Humor is geen geëigend thema binnen geestelijke verzorging in de zorg. Om de betekenis ervan helder in beeld te krijgen is, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de deugd eutrapelia (Binau, 2009) en humor als midden tussen verstening en verdamping (Verhoeven, 1966). Daarnaast hebben zeven halfopen interviews met geestelijk verzorgers plaatsgevonden. Deze zijn vervolgens geanalyseerd volgens de narratieve benadering. De concepten laten zien hoe humor zich beweegt tussen twee extremen, volstrekte scepsis en volkomen ernst. Door dit spanningsveld naast de praktijk van de geestelijke verzorger te leggen, wordt duidelijk dat geestelijke verzorging gekenmerkt wordt door een hoge mate van ernst. Dit zit hem in de existentiële thematiek, de mate van ernst van de geestelijk verzorger en de beeldvorming over het beroep. Deze ernst kan – wanneer daar niet iets lichts tegenover staat – neigen naar volkomen ernst. Er is dan sprake van een disbalans. Hoewel humor een aantal gevaren kent die leiden tot terughoudendheid in het werken met humor, kan humor van betekenis zijn in het herstellen van de balans tussen ernst en lichtheid door een tegenwicht te bieden. Ook kan het een bijdrage leveren aan de zinervaring door het hanteerbaar maken van een situatie, het aandragen van een nieuw perspectief, het creëren van ruimte en ontspanning en het uitdrukking geven aan de aanvaarding van de complexe en meervoudige werkelijkheid. Tevens kan humor een instrument zijn om serieuze punten te benoemen en mensen te verbinden. Een humor-ervaring wordt daarnaast beleefd als een prettige en mooie ervaring.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'