Leiderschap en narrativiteit. Hoe verhalen leiden

  • Sophie Albers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het domein van leiderschapstheorie is groot en er zijn vele verschillende visies op het concept ‘leiderschap’. Dominant vertegenwoordigd is het idee dat leiderschap een individuele prestatie is. De theorie van relationeel leiderschap zet zich hiertegen af. Vanuit deze optiek ontstaatleiderschap in een relationeel proces. Leiderschap wordt sociaal geconstrueerd: het komt tot stand in het continue proces van betekenisgeving binnen de organisatie. Er wordt gesteld dat dit relationele proces narratief van aard is. Maar de verdere uitwerking hiervan is enigszins beperkt. In dit onderzoek wordt daarom gekeken of er vanuit de narratieve organisatietheorie een aanvulling kan worden gegeven op het narratieve karakter van het concept relationeel leiderschap. Boje (1995; 2001; 2008) stelt dat de organisatie een complex construct is dat betekenis krijgt door middel van verhalen. ‘Verhalen’ moet hier in brede zin opgevat worden, het zijn niet alleen complete narratieven maar ook stories; korte opmerkingen, reacties, klachten en antenarratives; uitlatingen die potentie hebben om een narratief te worden. Er bestaat een continue uitwisseling van deze verhalen, de vorm van deze uitwisseling duidt Boje aan met de term Tamara. Tamara is de metafoor voor het samenspel van stories en antenarratives, waarin betekenisgeving ontstaat. Deze betekenisgeving is volledig afhankelijk van de tijd en ruimte waarin men zich bevindt en de route die tot dat punt is afgelegd. Wanneer dit gedachtegoed toegepast wordt op relationeel leiderschap kan er gesteld worden dat het narratieve karakter van relationeel leiderschap opgevat kan worden als een Tamara: het begrip leiderschap krijgt betekenis door het continue proces van stories en antenarratives.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & J. Maaskant (Supervisor)

Cite this

'