Leven met de dood
: Een zorgethische onderzoek naar de geleefde ervaring van persisterende suïcidaliteit en passende zorg

  • Mette Palm

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Dit zorgethische onderzoek richt zich op het begrijpen van persisterende suïcidaliteit bij individuen die hiermee kampen en wat dit betekent voor goede zorg. Middels de onderzoeksmethode Interpretative Phenomenological Analysis is de geleefde ervaring van persisterende suïcidaliteit onderzocht bij 10 individuen. Uit de analyse kwamen zes onderling verbonden thema's naar voren, die de complexiteit van de geleefde ervaring onthulden. Deelnemers uitten een sterk verlangen naar verlichting en vrede, maar hadden moeite zichzelf en hun realiteit te accepteren. Velen schreven hun worstelingen toe aan gebeurtenissen uit het verleden en voelden zich onbegrepen door hun omgeving en het binnen de hulpverlening. Bovendien verlangden ze naar een leven zonder hun doodswens, maar het accepteren van dit verlangen is een uitdaging.
Door de bevindingen te onderzoeken in het licht van (zorgethische) literatuur, ontstond een beter begrip van de geleefde ervaring. Het lage gevoel van eigenwaarde van de deelnemers werd gezien als een internalisering van het gevoel anderen tot last te zijn, waardoor ze overwogen hun leven te beëindigen om anderen niet te hinderen. Gevoelens van verbondenheid en zingeving waren cruciaal voor het behoud van iemands integriteit en zelfbegrip, terwijl een waargenomen gebrek aan "toegevoegde waarde" in de maatschappij bijdroeg aan gevoelens van zinloosheid.
Om deze conflicten aan te pakken, benadrukte het onderzoek het belang van het erkennen van machteloosheid en beperkingen binnen een zorgrelatie. Door deze uitdagingen openlijk te bespreken, kunnen zorgverleners nadenken over hun acties en gemotiveerd blijven om meelevende zorg te verlenen. Goede zorg omvat een dynamische uitwisseling van steun en erkenning tussen zorgverleners en zorgontvangers, rekening houdend met de kwetsbaarheid van beide partijen. Tevens kwam 'presentie' naar voren als een cruciaal concept, dat zorgverleners aanmoedigt om zich bezig te houden met de zoektocht van het individu naar betekenis en een doel. Door zich te richten op iemands ervaringen en verlangens naar een zinvol leven, kunnen zorgverleners effectievere ondersteuning bieden.
Concluderend kan gesteld worden dat dit onderzoek inzicht heeft gegeven in de complexe ervaring van persisterende suïcidaliteit en zorg voor de individuen die hiermee kampen. Het begrijpen van de invloed van externe factoren op zorgpraktijken en het bevorderen van wederzijds welzijn tussen zorgverleners en zorgontvangers kan leiden tot meer compassievolle zorg voor mensen die worstelen met persisterende suïcidaliteit. Het implementeren van deze inzichten in de zorgpraktijk kan een betekenisvol verschil maken in het leven van mensen die te maken hebben met deze lastige strijd. 
Date of Award21 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorCarlo J. W. Leget (Supervisor) & A. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'