Levenskunde in onderwijs

  • (Anne) A.M. Lok

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de vraag of het middelbare schoolvak levenskunde, volgens leerlingen, bijdraagt aan hun identiteitsontwikkeling. Het vak levenskunde wordt sinds anderhalf jaar gegeven aan de Luzac Lycea. Een unaniem antwoord op mijn onderzoeksvraag heb ik (helaas) niet. Wel kan ik melden dat het grootste gedeelte van de leerlingen die ik gesproken of geënquêteerd heb, hier “ja” op zeggen. Maar dit is, zoals ik heb gezien, niet bij iedere leerling zomaar een “ja”. Het is in de beantwoording van de vraag of het vak levenskunde bijdraagt aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen, nodig volgens de leerlingen om enkele nuanceringen aan te brengen. Veel hangt namelijk van de context en persoonlijkheid van de leerling af, alsook van de professionaliteit van de docent. En identiteitsontwikkeling speelt zich naast de lessen levenskunde, ook af binnen school, bij andere lessen, thuis en op straat. Hoe deze context in relatie staat tot het vak levenskunde, en wat leerlingen mij over het vak levenskunde hebben verteld, kunt u lezen in mijn scriptie.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorW. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & A. C. Suransky (Supervisor)

Cite this

'