Machteloosheid bij een zorgvrijwillger in een hospice. Een narratief onderzoek naar de beleving van machteloosheid.

  • Joris Onderwijzer

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Tijdens mijn tijd als zorgvrijwilliger in een hospice kwam ik zelf regelmatig met een gevoel van machteloosheid in aanraking bij (palliatief terminale) zorg voor mensen in de laatste levensfase. Uit mijn nieuwsgierigheid naar dit gevoel kwam bij nader onderzoek al snel naar voren dat ervaringen van machteloosheid bij zorgvrijwilligers in hospices verder nog weinig onderzocht is. Deze thesis poogt aan de hand van een narratief onderzoek grip te krijgen wat machteloosheid voor een zorgvrijwilliger in een hospice betekent. Hierbij is er één zorgvrijwilliger nauwkeurig onderzocht waarbij het zowel gaat om ervaringen van machteloosheid in het hospice, als ervaringen van machteloosheid in het eerdere leven van de zorgvrijwilliger. Op deze manier is er getracht een diepgaand begrip te krijgen hoe ervaringen van machteloosheid een rol kunnen spelen in iemands leven en hoe dit is verweven en doorwerkt in de rol als zorgvrijwilliger. De data bestaat uit een viertal lange diepte interviews die zijn uitgewerkt en nauwkeurig geanalyseerd HOE machteloosheid ervaren is door de zorgvrijwilliger. Vanuit een zorgethisch perspectief wordt gekeken wat deze ervaringen van machteloosheid betekenen voor goede zorg. Staan deze ervaringen goede zorg in de weg of kan het juist een waardevolle bijdrage leveren? Deze thesis staat bij deze vragen stil en tracht hierin een beter begrip en inzicht te verschaffen.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & A. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'