"Mag ik uw mantel aannemen?": Een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden bij het samengaan van mantelzorg en professionele zorg binnen psychogeriatrische zorginstellingen

  • (Jiska) J. Bongers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie is het verslag van een exploratief, kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden bij het samengaan van mantelzorg en professionele zorg binnen psychogeriatrische zorginstellingen. Mantelzorgers van mensen met dementie kennen hun eigen specifieke problematiek. Door de ziekte zijn rollen en relaties aan verandering onderhevig. Waarden, normen en autonomie van de mantelzorger kunnen onder druk komen te staan. Ook kunnen gevoelens van verlies, schaamte en schuld aan de orde zijn. Wanneer door opname in een instelling de zorg moet worden overgedragen aan professionals betekent dit niet dat de mantelzorg automatisch stopt. Veel handelingen worden weliswaar overgedragen maar de ‘zorg’ blijft. Wat hierbij ook van invloed is, is de individuele situatie en geschiedenis van elke mantelzorger. In dit onderzoek blijkt dat er in de praktijk nauwelijks sprake is van een expliciete samenwerking of duidelijk overleg over de zorg tussen mantelzorgers en professionals binnen psychogeriatrische verpleeginstellingen. Respondenten geven aan veel op bezoek te komen om zodoende op de hoogte te blijven van de situatie van de verzorgde. Ook ervaren ze dat het door hun betrokkenheid makkelijker is om kritiek te uiten en houden ze op die manier de kwaliteit van de geboden zorg in de gaten. Want hoewel ze over het algemeen tevreden zijn over de zorg, zijn er ook punten waar ze kritiek op hebben. Een aantal van die punten hebben te maken met de fundamentele verschillen tussen mantelzorg en professionele zorg. Zorg is te verdelen in drie lagen: zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg. Deze zorgdriehoek bevat drie vormen van zorg die verschillend zijn en juist daar ligt vaak de basis van problemen. Verschil in beleving, perspectief, zorglogica's, verantwoordelijkheden en typen kennis kunnen zorgen voor fricties tussen mantelzorgers en professionals. Ook eisen rondom verantwoordelijkheid en onduidelijk beleid over mantelzorg binnen zorginstellingen zorgen er nog wel eens voor dat het samengaan van de twee vormen van zorg niet altijd soepel loopt. In deze scriptie heb ik de problematiek rondom het samengaan van mantelzorg en professionele zorg ook verbonden aan verschillende theorieën over zorg. Ook deze theorieën laten zien dat er fundamentele verschillen zijn tussen mantelzorg en professionele zorg. Wat echter ook duidelijk is, is dat er in die verschillen juist ook kansen liggen. Zowel mantelzorgers als professionals zijn gericht op zo goed mogelijke zorg voor de verzorgde. Daarbij hebben beide partijen elkaar nodig. In het samengaan van mantelzorg en professionele zorg zijn de volgende punten van groot belang: samenwerking, overleg, duidelijke afspraken, heldere communicatie, wederzijds respect en vertrouwen en een gedeeld perspectief. Mantelzorg en professionale zorg zijn aanvullend op elkaar, in de zorg zouden zij moeten fungeren als partners. Alhoewel er al veel goed gaat, zouden overleg, werken aan een gedeeld perspectief op goede zorg en het expliciteren van de samenwerking het partnerschap in de zorg kunnen verbeteren.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorD. J. van Houten (Supervisor) & M. A. Braakman (Supervisor)

Cite this

'