Medische zorg aan ongedocumenteerde vreemdelingen.

  • van der Ellen Jagt

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Door het strenge vreemdelingenbeleid staat de toegankelijkheid van gezondheidszorg voor ongedocumenteerde vreemdelingen onder druk. Hierdoor ervaren huisartsen knelpunten en dilemma’s in het verlenen van medische zorg aan deze doelgroep. In dit onderzoek zijn de ervaringen van drie huisartsen onderzocht die in hun dagelijkse werk te maken krijgen met zorgvragen van ongedocumenteerde vreemdelingen. Daarbij is gekeken of er aanwijzingen zijn dat emoties en betrokkenheid een rol spelen in de zorg die zij verlenen. Het empirische onderzoek is vergeleken met de theorie ‘Menslievende zorg’ (2005,2011) van Annelies Van Heijst. Het geeft inzicht in het perspectief van huisartsen die medische zorg verlenen aan ongedocumenteerden en welke rol emoties en betrokkenheid daarin spelen. Het onderzoek levert daarmee vanuit zorgethisch perspectief een bijdrage aan de bestaande literatuur over het verlenen van medische zorg aan ongedocumenteerde vreemdelingen.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. van Nistelrooij (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'