‘Mens, durf te spelen!’
: Een wijsgerig onderzoek naar het belang van spel voor het ervaren van resonantie

 • Max Elst

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze thesis onderzoekt de denkbeelden van Schiller en Gadamer over het concept ‘spel’. Daarbij wordt geanalyseerd in hoeverre hun inzichten niet alleen bijdragen aan het terugdringen van vervreemding, maar ook aan het versterken van resonantie binnen de context van Rosa's theorie. Volgens Rosa wordt vervreemding gekenmerkt door een gevoel van afstand en onverschilligheid tussen zelf en wereld, terwijl resonantie wijst naar momenten van diepe verbondenheid en wederkerigheid tussen zelf en wereld. Wanneer we aan de hand van Rosa’s concept kijken naar het
werk van Schiller, dan plaatst Schiller vervreemding in een spanningsveld tussen de zintuiglijke en rationele driften van de mens, waarbij de moderne samenleving deze innerlijke verdeeldheid versterkt. Hij beschouwt het spel als het medium waarmee deze driften in balans kunnen worden gebracht, waardoor een ruimte ontstaat waar resonantie kan optreden. Een spel dat resonantie bevordert, moet een evenwicht vinden tussen zintuiglijke en rationele driften, waardoor spelers een diepe verbinding ervaren met de activiteit en hun omgeving. Gadamer daarentegen benadrukt het belang van authentieke betrokkenheid bij het spel en waarschuwt tegen objectivering. Voor Gadamer wordt resonantie het sterkst ervaren wanneer de speler volledig wordt opgenomen door het spel en niet andersom. Dit vereist een overgave van de speler aan het spel, waarbij het spel en de speler in een
wederzijdse interactie staan. Hierbij is de waardering van het proces en de ervaring van het spel zelf van groter belang dan het resultaat. Concluderend suggereert deze thesis dat om vervreemding te overwinnen en resonantie te ervaren binnen het domein van het spel, spelers zowel het evenwicht
tussen hun driften (Schillers perspectief) als de integriteit van het spel zelf moeten waarborgen (Gadamers perspectief). Deze gecombineerde inzichten bieden een uitweg naar een meer resonerende relatie met het spel en de wereld.
Date of Award29 Sept 2023
Original languageDutch
SupervisorMartien Schreurs (Supervisor) & Isolde de Groot (Supervisor)

Keywords

 • vervreemding
 • resonantie
 • spel
 • (on)beschikbaarheid
 • fragmentatie
 • heelheid
 • speeldrift
 • vrijheid
 • levende gestalte
 • objectivering
 • dwang
 • betrokknehid

Cite this

'