Met de klas in gesprek. Meningsvormende klassengesprekken over maatschappelijke vraagstukken in de bovenbouw van het basisonderwijs

  • van Janneke Kesteren

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie wordt het denken van leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs over meningsvormende klassengesprekken vergeleken met de kwaliteitsaspecten van meningsvormende klassengesprekken gericht op persoonlijke en democratische ontwikkeling zoals deze uit de wetenschappelijke literatuur naar voren komen. Op basis van literatuurstudie en sociaal empirisch onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag: Hoe verhoudt het denken van leerkrachten over meningsvormende klassengesprekken over maatschappelijke vraagstukken zich tot de kwaliteitsaspecten die centraal staan bij een gerichtheid op persoonlijke en democratische ontwikkeling? De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in de doelen, de aanpak, de gesprekskwaliteiten en de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. In het kader van het onderzoek zijn tien leerkrachten geïnterviewd over hun meningen en ervaringen omtrent meningsvormende klassengesprekken en hebben vier van hen een klassengesprek gevoerd met hun klas. Alle leerkrachten hadden voorafgaand aan het onderzoek al ervaring met het houden van klassengesprekken. Echter, bij negen leerkrachten blijkt geen sprake van een samenhangende visie en aanpak rondom meningsvormende klassengesprekken. Deze klassengesprekken zijn voornamelijk een toevallig en spontaan gebeuren. Bij één leerkracht vinden we wel een samenhangend geheel van visie en aanpak. Opvallend is dat op deze school de klassengesprekken onderdeel zijn van de pedagogische visie van de school.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor) & W. M. M. H. Veugelers (Supervisor)

Cite this

'