Met twee werelden in je hoofd. Over Existentiële dilemma's bij jongvolwassen Marokkaans-Nederlandse vrouwen

  • van de Leoni Water

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit scriptieonderzoek gaat over existentiële dilemma’s van jongvolwassen Marokkaans-Nederlandse vrouwen (18-25). Doel van dit onderzoek is een verkennende bijdrage leveren aan kennis over existentiële dilemma’s alsook kennis te bieden aan humanistisch geestelijk verzorgers en andere professionals en organisaties die werken met jongvolwassen Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Vanuit de gedachte dat deze vrouwen ten gevolge van hun meervoudige culturaliteit te maken hebben met kenmerkende existentiële problematiek is met deze scriptie onderzocht welke dilemma’s zij tegenkomen en hoe zij hier mee omgaan. Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij zowel literatuuronderzoek is gedaan als diepte-interviews zijn afgenomen (N=9). Voor de interviews is gebruik gemaakt van de elicitatietechniek ‘brief vanuit de toekomst’ (Levensverhalenlab Universiteit Twente). De existentiële dilemma’s zijn in kaart gebracht aan de hand van vijf leefdomeinen: geloof, familie, levenspartner, vriendschap en werk. Dit is gedaan met behulp van de existentialistische theorie van Van Deurzen (1997 & 2002). Uit dit onderzoek blijkt dat het grootste existentiële dilemma de spanning is tussen het streven naar het volgen van de traditie (gestimuleerd door de Marokkaans-Islamitische cultuur) en het streven naar individualisme (gestimuleerd door de Nederlandse cultuur). Alhoewel deze spanning per domein anders uitwerkt concludeert dit onderzoek dat respondenten op creatieve en eigenzinnige wijze omgaan met de hieruit voortvloeiende dilemma’s. Hierbij verkiezen zij niet het èèn boven het ander, maar zoeken zij naar manieren waarin aan beide kanten zoveel mogelijk recht wordt gedaan. Zowel bij het ontstaan als bij de oplossing van de meeste dilemma’s speelt het geloof een centrale rol.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
Supervisorvan Monique Dijk-Groeneboer (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'