Met zorg het net op

  • Sanne Kuijer

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De jeugdzorgsector is momenteel aan verandering onderhevig. Onder invloed van, onder andere decentralisatie, zijn veel jeugdzorginstellingen in een transitieproces beland. Dit geldt ook voor de stichting OCK het Spalier, een tweedelijns jeugdzorgorganisatie in de regio Kennemerland. In antwoord op het transitieproces heeft de instelling een programma opgesteld waarin de visie en de doelstellingen van de organisatie met betrekking tot dit proces zijn verwoord. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van dit transitieproces. Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag: Hoe kan online hulpverlening een bijdrage leveren aan het bereiken van de transitiedoelen zoals die geformuleerd zijn door OCK het Spalier? In termen van de thema’s; toegankelijk, betrouwbaar, professioneel en dialooggericht, is onderzocht wat online hulpverlening kan betekenen voor de organisatie en de cliënten van de organisatie. Na analyse van de data blijkt dat online hulpverlening een overwegend positieve rol kan spelen bij het bereiken van de genoemde transitiedoelstellingen. De cliënt heeft meer mogelijkheden om in overleg met hulpverleners zijn eigen zorgproces vorm te geven. Ook wordt de jeugdzorgsector toegankelijker onder invloed van online hulpverlening, waardoor de cliënt meer informatie tot zijn beschikking heeft en zo een betere uitgangspositie verwerft.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorA. J. J. A. Maas (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'