Metamorfoze vrijdenkers: verantwoording van een collectie vrijdenkerspublicaties uit de periode 1855-1950

  • W. Kuijlman

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In het conserveringsproject Metamorfoze Vrijdenkers werden meer dan honderdduizend pagina’s aan tijdschriften, boeken, brochures, pamfletten en convocaties gerelateerd aan de eerste honderd jaar van de georganiseerde vrijdenkersbeweging op microfilm gezet en gedigitaliseerd. De publicaties zijn full text raadpleegbaar op een computer in de Bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek of via een beelddatabank op internet. De collectie is ontsloten op titelniveau.
Date of Award1 Jan 2005
Original languageAmerican English
SupervisorU. Jansz (Supervisor) & P. H. J. M. Derkx (Supervisor)

Cite this

'